ул. „Мургаш", Индустриална зона - Планова, Варна

052 500 590

service@autoexpress.bg

Пон- Петък: 8:00 – 17:00

Пон- Петък: 8:00 – 17:00
SCHEDULE YOUR APPOINTMENT TODAY 052 500 590
ул. „Мургаш", Индустриална зона - Планова, Варна
За нас

Застраховки на
автомобили

Застраховката на автомобили е важен аспект от собствеността и е задължителна в България.
При избора на застрахователна комапния е важно да се обърне внимание на конкретните условия и покрития, както и на преценката на вашите нужди и средства. Преди да сключите застраховка, е добре да сравните различните оферти от застрахователи и да се консултирате със специалист по застраховане.
Ние ще Ви помогнем да направите най-добрия избор!

Свържи се с нас
  • Избор от много компании
  • Професионална консултация
  • Най-добри условия
  • Разсрочено плащане
+ More Services
Свържи се с нас
  • Промоционални оферти
  • Пакетни отстъпки
  • Застрахователна оценка
  • Корпоративни бизнес пакети
+ More Services
Свържи се с нас

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Гражданска отговорност на автомобила (ГО) или задължителна гражданска отговорност (ЗГО) е вид застраховка, която покрива вреди, причинени от вас към трети лица при управление на автомобил. Този вид застраховка е задължителен в повечето страни и обикновено се изисква, преди да бъде разрешено движението на автомобила по пътищата.
Ето основните аспекти на гражданската отговорност на автомобила:
Покритие на отговорността: ГО осигурява покритие за щети, които бихте могли да причините на други участници в движението - водачи на други автомобили, пешеходци, велосипедисти и др.
Обхват на покритие: Обхватът на покритие може да варира, но основната цел е да компенсира третите лица за финансови загуби, причинени от вас като водач. Това може да включва покритие за травми, смърт, щети по имущество и други видове вреди.
Задължителност: В много държави ГО е задължителна и водачите трябва да я имат, преди да използват своите автомобили. Обикновено този вид застраховка се налага за сигурност и защита на интересите на третите лица.
Лимити и плащания: Полицата по ГО обикновено има лимити за покритие на различни видове вреди. Това означава, че застраховката ще покрие щети до определена сума. После отговаряте сами за останалата част от вредите, ако те надвишат лимита.
Обвързаност със собственика на превозното средство: Гражданската отговорност обикновено е свързана с конкретното превозно средство и неговият собственик. Когато продадете или прехвърлите автомобила си, обичайно трябва да уведомите застрахователя си.
Познаването на изискванията и условията на гражданската отговорност е важно за собствениците на автомобили, тъй като това не само е законово изискване, но и осигурява защита в случай на нещастен случай или щета, която можете да причините на другите.

АВТОКАСКО

"Каско за автомобил" е вид застраховка, която предоставя широко покритие за различни видове щети, причинени на вашия автомобил. Този вид застраховка обикновено включва следните елементи:
Катастрофа: Покрива щети, причинени на автомобила при пътен инцидент. Това може да включва ремонт или замяна на повредените части.
Кражба: Осигурява компенсация в случай на кражба на автомобила или неговите части.
Вандализъм: Покрива щети, причинени на автомобила в резултат на вандализъм.
Природни бедствия: Включва покритие за щети, причинени от природни бедствия като наводнения, бури, градушки и други.
Пожар: Предоставя компенсация за щети, причинени от пожар.
Стъкла: Обикновено включва покритие за ремонт или замяна на стъклата на автомобила.
Живот и здраве на водача и пътниците: В някои случаи, пълен каско може да предоставя покритие и за медицински разходи и животов обезщетения за водача и пътниците.
Важно е да се обърне внимание на конкретните условия и изключения в полицата, както и на вида на автомобила и индивидуалните нужди на собственика. Преди да изберете пълен каско, е препоръчително да сравните различни предложения от застрахователни компании и да се консултирате със специалист по застраховане.

Запази час